Vergunning voor het plaatsen van een inname bij een handelszaak (menubord, stoepbord, strandvlag of andere uitstalling)

Je zaak in Blankenberge extra zichtbaar maken? Vraag hier je vergunning aan wanneer je bij je handelszaak het openbaar domein inneemt.

Waar gaat het over?

Je hebt een vergunning nodig van lokaal bestuur van Blankenberge om bijvoorbeeld volgende innames bij een handelszaak te plaatsen op het openbaar domein:

  • een menubord, stoepbord
  • een strandvlag
  • een zitbank tegen de gevel
  • decoratiemateriaal
  • andere

Voorwaarden?

Zie Algemene Politieverordening Blankenberge/Zuienkerke, afdeling Inname openbaar domein: Gemeentelijk politiereglement | Blankenberge/Zuienkerke.

Aanvraag

Doe je aanvraag online en doe dit uiterlijk vier weken voor de inname. We contacteren je als er gegevens ontbreken in de aanvraag.
Het college van burgemeester en schepenen neemt pas een beslissing wanneer de dienst Lokale Economie over alle gegevens beschikt om je aanvraag volledig te kunnen verwerken.

Voeg bij je aanvraag volgende documenten toe:

  • een duidelijk opstellingsplan van de gewenste inname(s)
  • een afbeelding(en) van elk voorwerp

Het college van burgemeester en schepenen beslist of je een vergunning krijgt en waakt hierbij over de esthetische, duurzame en kwalitatieve invulling van de openbare ruimte en beeldkwaliteit in de stad.

Hoeveel kost het?

Je vindt deze tarieven terug in het reglement belastingen op terrassen en andere uitstallingen op het openbaar domein.

Meer info