Vergunning ambulante handel buiten openbare markten

Waar gaat het over?

Voor elke inname van het openbaar domein is een vergunning nodig. Op deze webpagina vind je de nodige informatie om als handelaar op het openbaar domein in Blankenberge een vergunning aan te vragen:

 • voor een standplaats ambulante handel;
 • voor ambulante handel op rondtrekkende wijze (bv. ijsventer).

Wat zijn de voorwaarden?

De voorwaarden voor de vergunning voor een standplaats ambulante handel en voor ambulante handel op rondtrekkende wijze hier in het reglement 'Ambulante handel buiten openbare markten'.

Aanvraag

Info! Je kan een standplaats/traject aanvragen enkel buiten de verboden zone, rood gemarkeerd op de kaart die je hier kan downloaden.

Ben je een handelaar in het bezit van een machtiging ambulante handel en wens je een vergunning voor een standplaats ambulante handel of voor ambulante handel op rondtrekkende wijze in Blankenberge? Dan moet je hiervoor de nodige vergunning aanvragen. Doe je aanvraag online en doe dit uiterlijk zes weken voor de inname.

Voeg bij je aanvraag volgende documenten toe:

 • kopie eID (verplicht)*
 • kopie machtiging - Leurkaart (verplicht)*
 • kopie verzekeringspolis burgerlijke aansprakelijkheid (verplicht)*
 • kopie brandverzekeringspolis (verplicht)*
 • attest erkenning FAVV (indien je voedingswaren verkoopt)
 • kopie drankvergunning voor reizende drankgelegenheid (indien van toepassing)
 • kopie handelaarsvergunning ethylalcohol en alcoholhoudende dranken (indien van toepassing)
 • geldig keuringsattest gas (indien je gebruikt maakt van een gasaansluiting)
 • geldig keuringsattest elektriciteit (indien je gebruik maakt van elektriciteit)
 • rooster voor inplanning dagen standplaats/traject dat je hier kan downloaden

Het college van burgemeester en schepenen heeft een discretionaire bevoegd en is gemachtigd te oordelen over de opportuniteit van jouw aanvraag. Het college kan steeds in bepaalde omstandigheden bijkomende voorwaarden opleggen.

Het college van burgemeester en schepenen bepaalt de ligging, de grootte en het gebruik van de plaatsen binnen de zone waar uitoefening van ambulante activiteiten is toegelaten. Het college houdt daarbij rekening met de ruimtelijke inpasbaarheid en de aanwezige voorzieningen op het openbaar domein.

Hoeveel kost het?

Retributie ambulante handelĀ 

Voor een vergunning ambulante handel buiten openbare markt (standplaats/op rondtrekkende wijze) betaal je een retributie. Deze is vastgesteld op grond van de bepalingen opgenomen in het 'Retributiereglement ambulante handel' goedgekeurd door de gemeenteraad op 17 mei 2022 en eventuele latere wijzigingen. Download hier het retributiereglement.

Meer info