Jouw vereniging goed verzekerd

Het is belangrijk om je als vereniging goed te informeren en je te laten begeleiden als het gaat om verzekeringen en aansprakelijkheid. Ga na of je de wettelijke verplichte verzekeringen hebt die voor jouw vereniging van toepassing zijn en indien niet, schaf ze zo spoedig mogelijk aan.

Weet voor welke zaken jouw vereniging (bestuurders, medewerkers (betaalde krachten en/of vrijwilligers), deelnemers,…) aansprakelijk kan worden gesteld en welke risico’s jouw vereniging loopt (diefstal, brand,...). Maak dan de keuze voor welke zaken je jouw vereniging wil verzekeren. Vermijd dubbele verzekeringen, voor sommige zaken ben je verzekerd via jouw federatie/koepelvereniging en voor andere kies je zelf waar je jouw vereniging laat verzekeren. Hou dus een goed overzicht over jouw verzekeringen.

Welke verzekeringen bestaan er?

  • Burgerlijke aansprakelijkheid: deze verzekering is bij wet verplicht. Het is een verzekering die tussenbeide komt wanneer er lichamelijke en/of materiële schade is aan derden waarvoor de vereniging aansprakelijk wordt gesteld.
  • Verzekering lichamelijke ongevallen vrijwillige medewerkers: deze verzekering dekt de lichamelijke letsels van de vrijwillige medewerkers. Deze verzekering is ook aan te raden wanneer je vrijwilligers niet-leden (bijvoorbeeld ouders of vrienden die komen helpen) wilt verzekeren.
  • Verzekering contractuele aansprakelijkheid: met een verzekering contractuele aansprakelijkheid kan de schade die door toedoen van de organisator tijdens een activiteit ontstaan is, worden vergoed. Schade aangericht door vandalisme wordt uitgesloten.
  • Verzekering alle risico’s: met deze verzekering kan je gehuurde of geleende materialen (bijvoorbeeld discobar, lichtinstallatie,…) verzekeren tegen diefstal en vandalisme.
  • Brandverzekering: de zaal moet steeds in orde zijn met de voorschriften aangaande brandveiligheid. De brandverzekering dekt de materiële schade aan het gebouw en inboedel van de zaal bij brand.
  • Verzekering objectieve aansprakelijkheid: deze verzekering komt tussenbeide wanneer er lichamelijke en/of materiële schade is aan personen (iedereen) veroorzaakt door brand en ontploffing.