Jubilerende vereniging

Het Lokaal Bestuur Blankenberge kent, binnen de perken van de stadsbegroting, een toelage toe aan een vereniging binnen Blankenberge, die zijn jubileum van een veelvoud van 25 viert.

De toelagen zijn de volgende:

 • 25 jaar: € 125,00
 • 50 jaar: € 250,00
 • 75 jaar: € 500,00
 • 100 jaar: € 1.000,00
 • Na 100 jaar, bij elk veelvoud van 25: € 1.000,00

Het Lokaal Bestuur biedt de jubilerende verenigingen tevens een receptie aan op het stadhuis. Vanaf 30 aanwezigen wordt aan de vereniging gevraagd om actief mee te helpen bij de bediening.

Voorwaarden om de toelage te bekomen

 • De vereniging moet bij zijn aanvraag het bewijs leveren:
  • Van oprichting, aan de hand van een kopie van oprichtingsakte en/of andere documenten en een verklaring op woord van eer.
  • Dat de vereniging nog steeds actief werkt.
  • Dat de activiteiten van de vereniging ten goede komen aan de inwoners van Blankenberge.
 • De aanvraag moet de gegevens van het bestuur bevatten, alsook het rekeningnummer van de vereniging.
 • De aanvraag moet gericht worden aan het College van Burgemeester en Schepenen van Lokaal Bestuur Blankenberge, J.F. Kennedyplein 1, 8370 Blankenberge op het daarvoor voorzien aanvraagformulier.

Als download vind je het aanvraagformulier voor de toelage jubilerende verenigingen.